Etkin Katılım Çağrısı

Linux Kullanıcıları Derneği’nin, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlediği Özgür Yazılım ve Linux Günleri 2018, 12-13 Mayıs tarihlerinde santralistanbul’da gerçekleşecek.

Etkinlikte yer alacak konu başlıkları:

Özgür Yazılım Felsefesi ve Kültürü - Masaüstü Sistemleri - Sunucu Yönetimi - Ağ Servisleri - Güvenlik - Mahremiyet - Özgür Lisanslar - GNU/Linux Dağıtımları

Gayri-merkezi ve Dağıtık Sistemler/Servisler - Mobil Alanda Özgürlük - Anti-DRM - Gömülü Sistemler ve Özgürlük

Seminer (45 dakika):
Geniş bir kitleye yararlı olabilecek konunun dinleyicilere tüm yönleriyle anlatıldığı oturumlardan oluşacaktır. Oturum süreleri 45 dakikadır. Önerinin birden fazla oturumu kapsaması mümkündür.

Kısa Bildiri (20 dakika):
Kısa bildiriler yukarıda belirtilen konu başlıklarında yapılmış araştırma, incelemelerle proje ve kavramların tanıtımına ilişkin sunulardan oluşacaktır. Sunular 20 dakikayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

Hızlı Konuşma (5 dakika):
Başlıklar, hızlıca ve kısa biçimde dinleyicilere aktarılabilir olmalı ve konuşma 5 dakikayı aşmamalıdır. Konuşmanın ardından dinleyicilerden soru alınmayacaktır.

Çalışma Toplantısı:
Özgür Yazılım alanında çalışma yapan sivil toplum kuruluşu, proje ve ilgi grupları etkinlik kapsamında çalışma toplantısı düzenleyebileceklerdir. Toplantılar beyin fırtınası, panel, tanışma/örgütlenme toplantısı gibi farklı biçim ve amaçlarla yapılabilir. Çalışma toplantılarının önkayıtlı ya da önkayıtsız olarak ilgili herkese açık olması gereklidir.

Öneri Yöntemi:
Bütün seminer, toplantı, kısa bildiri ve hızlı konuşma önerilerinin dili Türkçe'dir. Hazırlanan sunumlar da Türkçe olmalı ve özgür bir lisans ile lisanslanmalıdır.

Öneri gönderirken formu, seminer/kısa bildiri/toplantının adı, konuşmacı(lar), programda yer alacak birkaç satırlık özet ve varsa etkinliğe katılamayacağınız gün/saatler ile beraber doldurunuz.

Not: Öneri formuna yazacağınız özet, program ile birlikte oturumunuzu tanıtmak amacıyla yayınlanacaktır. Lütfen, özeti bu amaca uygun bir biçimde yazınız.

Seminer, Toplantı, Kısa Bildiri ve Hızlı Konuşma Önerisi İçin Son Gün: 30 Nisan 2018 Pazartesi

Program Kurulu: Barış Büyükakyol, Chris Stephenson, Doruk Fişek, Erdem Bayer, Engür Pişirici, İzlem Gözükeleş, Onur Küçük, Özlem Özgöbek, Zafer Çakmak


Ana Sponsor

Kartaca  

Sponsorlar

Özgür Yazılım A.Ş.