Etkin Katılım Çağrısı

Özgür Yazılım ve Linux Günleri 2014, 28-29 Mart’ta İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi’nde yapılıyor.

Bu yıl, Belge Özgürlüğü Günü de etkinliğimiz kapsamında yer alacak ve Free Software Foundation Europe Başkanı Karsten Gerloff, konuşmacılarımız arasında olacak.

Etkinlikte yer alacak konu başlıkları:

 • Yeni başlayanlar, masa üstü, kurulum, dağıtımlar
 • Sunucu, ağ servisleri, güvenlik
 • Yasal konular, lisanslar, özgür yazılım politikaları
 • Mobil yaşam
 • Başarı öyküleri, kurumsal uygulamalar
 • Türkiye’de geliştirilen projeler
 • Özgür yazılım/Linux ve yaşam

Seminer:

Geniş bir kitleye yararlı olabilecek konunun dinleyicilere tüm yönleriyle anlatıldığı oturumlardan oluşacaktır. Oturum süreleri 45 dakikadır. Önerinin birden fazla oturumu kapsaması mümkündür.

Uygulamalı Seminer:

Belirli bir konunun uygulamalı olarak seminer salonunda dinleyicilere aktarılacağı çalışmalardır. Katılımcılara yanlarında dizüstü bilgisayarlarını da getirmeleri istenecek ve isterlerse uygulmayı beraber yapabilecekler. Oturum süreleri 45 dakikadır. Önerinin birden fazla oturumu kapsaması mümkündür.

Kısa Bildiri:

Kısa bildiriler yukarıda belirtilen konu başlıklarında yapılmış araştırma, incelemelerle proje ve kavramların tanıtımına ilişkin sunulardan oluşacaktır. Sunular 20 dakikayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

Hızlı Konuşma:

Başlıklar, hızlıca ve kısa biçimde dinleyicilere aktarılabilir olmalı ve konuşma 5 dakikayı aşmamalıdır.

Çalışma Toplantısı:

Web teknolojileri konusunda çalışma yapan sivil toplum kuruluşu, proje ve ilgi grupları etkinlik kapsamında çalışma toplantısı düzenleyebileceklerdir. Oturum süreleri 45 dakikadır. Önerinin birden fazla oturumu kapsaması mümkündür.

Toplantılar beyin fırtınası, panel, tanışma/örgütlenme toplantısı gibi farklı biçim ve amaçlarla yapılabilir. Çalışma toplantılarının önkayıtlı ya da önkayıtsız olarak ilgili herkese açık olması gereklidir.

Program kurulu çalışma toplantısı önerilerini topluluğun ilgisi ve yararına göre değerlendirecek ve etkinlik süresinde bir zaman dilimini öneri yapanlara ayıracaktır. Çalışma toplantıları, etkinlik programında duyurulacaktır.

Öneri Yöntemi:

Bütün seminer, atölye, toplantı, kısa bildiri ve hızlı konuşma önerilerinin dili Türkçe’dir. Önerileri programa alınan kişiler programda yazılı olan tarih ve saatte etkinliğe katılmayı taahhüt ederler.

Öneride seminer/bildiri/atölye/toplantının adı, konuşmacı(lar), programda yer alacak birkaç satırlık özeti, süresi ile oturumun ana öneri formunu doldurunuz:

Seminer, Atölye, Toplantı ve Kısa Bildiri Önerisi İçin Son Gün: 28 Şubat 2014 Cuma

Program Kurulu:

Etkinlik program kurulumuz şu isimlerden oluşmaktadır:

 • Ali Rıza Keleş
 • Boran Puhaloğlu
 • Can Kurnaz
 • Chris Stephenson
 • H. Coşkun Gündüz
 • Doruk Fişek
 • Fatih Özavcı
 • Görkem Çetin
 • İzlem Gözükeleş
 • Mustafa Akgül
 • Özlem Özgöbek
 • Şan Güneş
 • Zafer Çakmak