Etkinlik Programı

5 Nisan Cuma
1. Salon 2. Salon 3. Salon 4. Salon
09:40 10:00 Açılış:
Mustafa Akgül (LKD Onursal Başkanı), Chris Stephenson (Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü)
10:00 10:45 İlişkisel veritabanları NoSQL’e karşı/mı?
Mehmet Gürevin
Türkiye’den Projeler: DocuMule, Proje ve Doküman Yönetim Sistemi
Fatih Bazman
TÜBİTAK-ULAKBİM Misyonu : Özgür Yazılımların Yaygınlaştırılması
Ahmet Kaplan (**)
Özgür Yazılımlar ile B2B Veri Entegrasyonu (AS2 ve EDI)
Kerem Erciyes
DNS Yansıma Amplifikasyon Saldırılarına Karşı Korunma
Eray Aslan
11:00 11:45 Veri Dağıtma Yöntemleri
Gülçin Yıldırım, Emre Hasegeli
SadeceHosting: Hosting Dünyasına Özgür Yazılımın Katkısı ve Son Kullanıcılara Etkisi
Selçuk Saraç (**)
Hibernate OMG ile NoSQL Veritabanlarına Erişim
Hakan Uygun
Nagios ile Sistem ve Ağ İzleme
Çağrı Ersen
12:00 13:00 Gerçek Dünyada MongoDB: Kullanım Örnekleri ile MongoDB’ye Giriş
Daniel Roberts (*)
Airties: HThread Kütüphanesi Alper Akcan (**)
S5066 için Wireshark ile “Dissector”
İbrahim Can Yüce
OpenEmbedded ve Yocto İle Gömülü Linux Dağıtımı Üretmek
Eren Türkay
Linux Tabanlı Sanallaştırma: KVM ve Ekosistemi
Ekin Meroğlu
13:00 14:00 Öğle Arası
14:00 14:45 GoTo’nun Zararlı Kabul Edilmesi – Dijkstra’nın Mirası
Chris Stephenson
Başarı Öyküsü: Turkcell Bumblebee “Rich Media Transcoding System” Uygulaması
Erdem Günay
Sahibinden.com: Javascript Sourcemaps
Murat Çorlu (**)
MongoDB ve Diğer Veritabanlarında Sharding
Emir Karabuçak
Kartaca: Yes!SQL
Roy Büyüksimkeşyan (**)
Linux ile Basit Yük Dengeleme
Samed Beyribey
15:00 16:00 Jaspersoft, the Intelligence Inside Open Source BI
Luca Zurlo (*)
Yazılımcının suçu ne?
Yaşar Safkan
JMeter ile API Testleri
Zafer Çakmak, Gökhan Akgün
802.1x Protokolü ve Özgür Yazılımlarla Kablosuz Kimlik Doğrulama
Emre Eryılmaz
16:30 17:15 MongoDB, Neo4J ve Hadoop ile Polyglot Persistance
M. Emrah Özçelebi
İnsanlar için GIT Sürüm Kontrol Sistemi
Uğur Özyılmazel
ElasticSearch ile Solr Karşılaştırması
Hasan İslamoğlu
Kettle ile NoSQL ETL İşlemleri
Umuthan Uyan
Sürdürülebilir Linux Sistem Yönetimi
Doruk Fişek
6 Nisan Cumartesi
1. Salon 2. Salon 3. Salon 4. Salon
10:00 10:45 Django-social-auth ile Sosyal Platform Verilerini NoSQL’de Saklamak
Serdar Dalgıç
MongoDB ile Oracle Arasında Toplam Satın Alma Maliyeti Karşılaştırması
Bill Brooks (*)
Neden Scala?
V. Yazıcı, F.C. Sağlam, Ç. Şenol, E. Ağaoğlu, D. Oktar, B. Dayılık
Tizen ile Mobil Yaşam
Oytun Eren Şengül, Yekta Leblebici
MongoDB’yle Drupal’ı Hızlandırmak
Tigin Öztürk, Fahrettin Ömer Atakoğlu, Orkut Murat Yılmaz
11:00 11:45 Couchbase NoSQL Veritabanı
Kaan Özdinçer, İşbaran Akçayır
MetGlobal ve Açık Kaynak
Kadir Pekel (**)
Sızma Testlerinde Pratik Programlama
Gökhan Alkan
Play 2 Scala API ve MongoDB ile Web Uygulaması Geliştirme
Volkan Yazıcı, Fehmi Can Sağlam, Mehmet Ali Gözaydın
12:00 13:00 Hadoop: Şimdi, Sonra ve Daha İlerisi
Chris Harris (*)
Gittigidiyor’da Açık Kaynak Uygulamalar
Harun Yardımcı (**)
Türkiye’den Projeler: Batoo JPA
Asım Arslan
OpenStreetMap Korsanların Açık Haritası
Onur Güngör, H. Can Ünen, Orkut Murat Yılmaz
Web Uygulama Sızma Testleri Yapılması
Evren Yalçın, Mehmet Dursun İnce
13:00 14:00 Öğle Arası
14:00 14:45 Pig ve Hive ile Hadoop Üzerinde Veri Analizi
Hakan İlter
Türkiye’den Projeler: Git Hook’ları ile Kod Kalitesini Korumak ve Muhafız
Osman Yüksel
Invio: Bir Yazılımcı Nasıl Kodlanır?
Serdar Biçer (**)
Riak NoSQL Veritabanı
Gökhan Toplar
Kamu İhale Şartnameleri ve Özgür Yazılımlar Arasındaki Uyum(suzluk)lar
Erek Göktürk
15:00 16:00 Firefox OS: Full Web On Your Mobile Device
Brian King (*)
MongoDB ile konum tabanlı proje geliştirme
Doğan Aydın
Geant4 Fizik Simülasyon Yazılımı
Hüseyin Ozan Tekin
HBase Mimarisi ve Kullanım Örnekleri
Erdem Ağaoğlu
Metasploit Framework ile Exploit ve Modül Geliştirme
Fatih Özavcı, Canberk Bolat
16:30 17:15 PostgreSQL ile NoSQL Gereksinimlerinizi Karşılamak
Devrim Gündüz
Yakından Eğitim ile Özgür Yazılıma Usta-Çırak Modeli
N. Yücel, E. Bayer, K. Özdinçer, O. Yarımtepe, M. Kurt, E. Manap, F. Özavcı, E. Yüce
NoSQL Başarı Öyküleri:
H. Kocakulak (Nokta.com), H. İlter & H. Yardımcı (Gittigidiyor), R. Başoğul & E. Akova (Hürriyet)
Güvenlik Sistemlerinin Yetersizliği ve Özgür Yazılımlarla Atlatma Yöntemleri
Barkın Kılıç

(*) Konuşmacının sunum dili İngilizce’dir. Oturum sırasında simültane çeviri yapılacaktır.
(**) Sponsor kurum oturumudur.

Etkinlik programı için program kurulunun çalışmaları sürüyor. Oturumlar ve saatleri kesinleştikçe bu sayfaya ekleniyorlar.
 

Sponsor Sunumları

SadeceHosting: Hosting Dünyasına Özgür Yazılımın Katkısı ve Son Kullanıcılara Etkisi / Selçuk Saraç
 
MetGlobal ve Açık Kaynak / Kadir Pekel
Metglobal altında geliştirilen açık kaynak projelerden ve Metglobal Labs adı altında yürüttüğümüz çalışmalardan bahsediliyor.
 
Sahibinden.com: Javascript Sourcemaps / Murat Çorlu
Web önyüz teknolojilerinde hata ayıklama zorluklarına karşı yeni bir yaklaşım olarak “kaynak haritaları” kullanımı.
 
Invio: Bir Yazılımcı Nasıl Kodlanır? / Serdar Biçer
Yazılım dünyasında başarılı olmak için neler yapılması, nelerden kaçınılması gerektiği gerçek hayat tecrübeleri ile birlikte anlatılacaktır.
 
TÜBİTAK-ULAKBİM Misyonu : Özgür Yazılımların Yaygınlaştırılması / Ahmet Kaplan
Özgür Yazılımların yaygınlaştırılması ve ULAKBİM’in rolü, stratejik alanlar ve sağlanacak teşvikler, Pardus : Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve yol haritası.
 
Airties: HThread Kütüphanesi / Alper Akcan
HThread kütüphanesi tanıtımı, thread senkronizasyon hatalarının bulunması, AirTies uygulamalarında hangi amaç ve ne şekilde kullanıldığı, sağladığı faydalar anlatılıyor.
 
Gittigidiyor‘da Açık Kaynak Uygulamalar / Harun Yardımcı
Gittigidiyor’da kullanılan açık kaynak uygulamalardan hangi amaç için ne şekilde faydalanıldığının anlatılması. MongoDB, Hadoop, Solr, Memcached, Hazelcast, Redis gibi arama ve depoloma teknolojılerinin bize kazandırdıkları hakkında bahsedilecek.
 
Kartaca: Yes!SQL / Roy Büyüksimkeşyan
Kendinizi NoSQL denizine atmadan önce dikkat etmeniz gereken şeyler nelerdir? Boğulmanızı engellemek için can simidi tadında önerilerin anlatılacağı kısa sunum.
 
 

Yabancı Konuşmacılar

 
Yabancı konuşmacıların sunumlarının dilleri İngilizce olup, simültane çeviri yapılacaktır.
 
Bill Brooks (10Gen): MongoDB ile Oracle Arasında Toplam Satın Alma Maliyeti Karşılaştırması
TCO comparison of MongoDB & Oracle by capturing key costs associated with a business, project, etc. and comparing multiple scenarios or options as well as upfront and ongoing costs in assumed period of time.
 
Brian King (Mozilla): Firefox OS: Mobil The Full Web On Your Mobile Device
 
Chris Harris (Hortonworks): Hadoop: Şimdi, Sonra ve Daha İlerisi
Apache Hadoop’un yükselişi ile beraber, iş transactionları ile iş zekası (BI) sistemlerini bağlayan yeni nesil bir kurumsal veri mimarisi ortaya çıkıyor. Hadoop çoklu-yapılandırılmış veri kaynaklarını saklama, toplama ve rafine ederek yeni iş bakış açılarının önünü açabilen bir şekle sokabilme yeteneğine sahip. Apache Hadoop hızla büyük verileri (big data) işlemek için fiili olarak bir standart platform haline geliyor.

Hadoop ilk başta küçük arama sistemler için mütevazi bir çözüm olarak başlamıştı. 2006’da Yahoo’nun Hadoop’u İnternet ölçeğinde büyük veri sorunlarını çözebilmek için geliştirmeye karar vermesi ile beraber, Hadoop daha geniş bir kurumsal toplulukta önemli bir teknoloji olacak biçimde büyüdü.

Seminerde Hadoop’un mevcut durumundan, Hadoop daha çok iş yükünü karşılamak için geliştikçe nereye doğru ilerlediğinden, geliştirme bakış açısıyla bahsediliyor.
 
Daniel Roberts (10Gen): Gerçek Dünyada MongoDB: Kullanım Örnekleri ile MongoDB’ye Giriş
MongoDB geçtiğimiz birkaç sene de devasa bir kurumsal kullanıma sahne oldu: Yeni küçük firmalardan uluslararası kurumlara, sürekli genişleyen kullanım örnekleri ile. Bu oturumda MongoDB’ye genel bir bakış yapılarak, önemli özellikleri ve işlevlerinden bahsediliyor. Farklı sektörlerden üretimde kullanım şekilleri de örneklendiriliyor.
 
Luca Zurlo (Jaspersoft): Jaspersoft, the Intelligence Inside Open Source BI
 
 

Seminerler

 
Barkın Kılıç: Güvenlik Sistemlerinin Yetersizliği ve Özgür Yazılımlarla Atlatma Yöntemleri
Günümüz güvenlik yazılımları, antivirüsler başta olmak üzere dijital hayat içerisinde bizleri korumaları için yatırım yaptığımız ürünler olmalarına rağmen, ne kadar yetersiz ve kolay atlatılabildikleri ve asıl güvenliğin son kullanıcı farkındalığı ile olması gerektiği pratik olarak anlatılacaktır.
 
Chris Stephenson: GoTo’nun Zararlı Kabul Edilmesi – Dijkstra’nın Mirası
 
Çağdaş Şenol, Volkan Yazıcı, Fehmi Can Sağlam: Neden Scala?
Bu sunumda Twitter, LinkedIn, FourSquare gibi popüler internet servislerinin altyapılarında kullanılması ile adını sıkça duymaya başladığımız Scala programlama dilinin özellikleri incelenecek. Java Virtual Machine tabanlı bir dil olmasının yanında sunduğu nesne yönelimli ve fonksiyonel programlama nitelikleri sayesinde programcıya kattıkları üzerinde durulacak. Scala’nın Java ve diğer programlama dilleri ile karşılaştırmaları örneklendirilerek, esas olarak “Neden Scala?” sorusuna cevap aranacak.
 
Çağrı Ersen: Nagios ile Sistem ve Ağ İzleme Temel, sistem & network izleme konsepti
Nagios’un ne olduğu, bileşenleri, çalışma prensibi ve nagios ile her tür ağ bileşeninin periyodik olarak monitor edilmesi, belirlenen sorunlara karşı otomatik alınabilecek önlemler ve gerçek hayattan örneklerin anlatılacağı 45 dakika sürecek bir sunum.
 
Devrim Gündüz: PostgreSQL ile NoSQL gereksinimlerinizi karşılamak
NoSQL veritabanı birleştirmelerinden (integration) uzaklaşıp veritabanlarını uygulama içine sarma ve servislerle veriyi bütünleştirme hareketidir — bu da klasik RDBMS’lerin yaklaşımından farklı bir harekettir. Oysa, PostgreSQL içerdiği özelliklerle NoSQL gereksinimlerizi karşılayıp RDBMS gücünü size sunar. Seminerde PostgreSQL’in hstore, JSON veri tip, PL/v8 JS motoru, PL/Coffee gibi NoSQL özelliklerini anlatıp örnekler vereceğim.
 
Doruk Fişek: Sürdürülebilir Linux Sistem Yönetimi
Her kurumdaki sistem yöneticisinin kendi yoğurt yiyişi olabiliyor. Tarif edilen isteklere göre sunucular kuruyoruz, tek sorumlu da bizsek, kimseyle detayını tartışmak zorunda kalmadan kendimize göre harika çözümler üretebiliyoruz. Peki ya sunuculardaki ihtiyaçlar değişmeye başlayınca? Sunucu sayısı artmaya başladıkça? Sistem yöneticisi sayısı arttıkça? Aradan yıllar geçince? Kullanılan yazılım sürümlerinin desteği bitince? Sunucu sistemlerinin kurulurken, kısa vadeli değil, 5-10 yıl hatta daha uzun süreler sürdürülmesi gerekebileceğini, üzerindeki servislerin ve uygulamaların da kendi yaşam döngüleri olduğunu düşünerek hareket etmek gerekiyor. Bu seminerde, sürdürülebilir bir Linux sistem altyapısı oluşturmanın ipuçları paylaşılıyor.
 
Ekin Meroğlu: Linux Tabanlı Sanallaştırma: KVM ve Ekosistemi
Linux çekirdeğinin temel özelliklerini kullanarak güçlü bir sanallaştırma altyapısı sunan KVM, hızla gelişen teknik özelliklerinin yanında yaygın bir ekosistem ile eksiksiz bir sanallaştırma ortamı sunuyor. Ölçeklenebilirlik ve desteklenen platform çeşitliliği gibi teknik açılardan neredeyse rakipsiz olan KVM, ekosistemindeki bir seri özgür yazılım ile kolay kurulan ve kullanılan, yönetilebilir ve sürdürülebilir bir sanallaştırma altyapısının gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor. Öncelikle KVM projesi ve çevresindeki ekosistemin tanıtılarak bu projelerdeki güncel gelişmelerin özetleneceği sunumun ilerleyen aşamalarında da teknik özellikler ve desteklenen teknolojiler hakkında bilgi verilecek. Sunumda Linux / KVM tabanlı bir sanallaştırma çözümünün gerçekleştirilme aşamaları detaylandırılarak benzer çözümler karşılaştırmalı olarak incelenecek.
 
Emir Karabuçak: MongoDB ve Diğer Veritabanlarında Sharding
İçerik olarak sharding kavramı açıklanacak ve bilgiler verilecek, rdbms ve nosql uygulamalarındaki sharding yaklaşımları gösterilecek ve mongodb sharding mekanizması anlatılarak örnekler verilecektir.
 
M. Emrah Özçelebi: MongoDB, Neo4J ve Hadoop ile Polyglot Persistance
Artık modern uygulamar tek bir NoSQL çözümünü kullanmamakta, farklı NoSQL uygulamalarının farklı özelliklerini kullanarak daha ölçeklenebilir ve performanslı çalışan uygulamalar geliştirilmektedir. Seminer içerisinde döküman tabanlı veritabanı (mongoDB), graph veritabanı (neo4j) ve hadoop (mapreduce/hdfs/HBase) ile beraber nasıl uygulama geliştirilebilir, bu veritabanlarının güçlü ve zayıf olduğu noktaların belirtilip, doğru şekilde nasıl kullanıldıkları hakkında bilgi verilecektir. Bu şekilde polyglot persistence uygulayan populer uygulamalarda nasıl kullanıldığına değinilecektir.
 
Emre Eryılmaz: 802.1x Protokolü ve Özgür Yazılımlarla Kablosuz Kimlik
Doğrulama Kablosuz teknolojileri ve standartları, şifreleme algoritmaları ve özgür yazilimlarla örnek kimlik doğrulama yapısından kısaca bahsedilecektir.
 
Eray Aslan: DNS Yansıma Amplifikasyon Saldırılarına Karşı Korunma
Güncel DNS amplifikasyon saldırıları hakkında kısa bilgi verilip, DNS sunucularını bu saldırılara karşı korumak için alınabilecek önlemler tanıtılacaktır.
 
Erdem Ağaoğlu: HBase Mimarisi ve Kullanım Örnekleri
Google tarafından 2006’da yayınlanan BigTable makalesinin açık kaynak kodlu bir gerçeklemesi olan Apache HBase; Hadoop ürün ailesi içinde rasgele erişilebilen, sütun yönelimli, dağıtık bir veritabanıdır. Seminerde HBase’in çalışma ve veri kayıt mimarisine genel bir bakışın yanı sıra, temel kullanım örnekleri ve pratiklerinden bahsedilecek.
 
Erek Göktürk: Kamu İhale Şartnameleri ve Özgür Yazılımlar Arasındaki Uyum(suzluk)lar
Bu seminerde, kamu ihalelerinde ortaya konan şartnamelerin özgür yazılımlar ile uyumlu ve uyumsuz olduğu noktalardan örnekler verilerek, kamu ihaleleri için özgür yazılım temelli çözümler geliştirilmesinin önünü açmak için yapılması gereken çalışmalar hakkında fikirler sunulacaktır. Seminerin amacı o veya bu kurumu yermek değil, özgür yazılım temelli çözümlerin kamuya ekonomik ve toplumsal faydaları olduğu varsayımından yola çıkarak özgür yazılımların kamu projelerinde kullanımının arttırılması için farkındalık yaratmaktır.
 
Eren Türkay: OpenEmbedded ve Yocto İle Gömülü Linux Dağıtımı Üretmek
OpenEmbedded ve Yocto kolay, hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde gömülü linux sistemleri üretmenize olanak sağlayan bir projedir. Üzerinde çalıştığınız donanımdan bağımsız olarak farklı mimarideki (x86, arm, mips, ppc gibi) işlemciler için linux imajlarını rahatlıkla üretmenize, test etmenize, ve kullanıcılara sunmanıza olanak tanır. OpenEmbedded ve Yocto gömülü linux sistemleri konusunda saygın şirketler tarafından desteklenmekte ve dünya çapında birçok gönüllü tarafından geliştirilmektedir.
 
Fatih Özavcı, Canberk Bolat: Metasploit Framework ile Exploit ve Modül Geliştirme
Metasploit Framework, Exploit gelistirme ve guvenlik denetimlerini kolaylastirma amaciyla yazilmis bir ozgur yazilimdir. Seminerde Metasploit Framework ile denetime ozel Exploit ve Modül geliştirme yöntemleri anlatılacaktır. Metasploit framework kütüphaneleri, modül geliştirme kuralları, Exploit ve Modül geliştirme araçları açıklanacaktır. Ayrıca sunumda basit Exploit ve Modül örnekleri gösterilecek, içeriği analiz edilecektir.
 
Gökhan Alkan: Sızma Testlerinde Pratik Programlama
Seminerde sızma testlerinde bash, python ve ruby betik dillerinin kullanımı ve adımların otomatize hale etirilmesi, kod örnekleri ve bu bağlamda sızma testlerinde bu diller yardımı ile gerçekleştirilebilecek olan senaryolar ve örnekler yer alacaktır.
 
Gökhan Bayraktar: Riak NoSQL Veritabanı
Riak hayli ölçeklenebilir, fault-tolerant ve dağıtık bir NoSQL veritabanıdır. Seminerde Riak’ın özellikleri, hangi sorunları çözmek için uygun bir araç olduğu, Riak CS bulut depolama çözümü ve diğer NoSQL veritabanları ile karşılaştırılmasına yer veriliyor.
 
Gülçin Yıldırım, Emre Hasegeli: Veri Dağıtma Yöntemleri
Günümüzde veri saklama ve veriye ulaşma gereksinimleri gittikçe arttı. Yüksek başarım için yeni teknolojiler gelişti. Daha çok veriyi, daha çok yere, daha kolay dağıtmak ve kopyalamak bu gereksinimlerin büyük bir bölümünü oluşturmakta. Açık kaynak teknolojiler artan gereksinimlere daha hızlı yanıt verebilmekte. Veri tabanı yönetim sistemlerindeki veri kopyalama yöntemlerinin incelenmesinin açık kaynak bilgisayar teknolojileriyle ilgilenen herkese yararlı olacağını düşünüyoruz.
 
Hakan İlter: Pig ve Hive ile Hadoop Üzerinde Veri Analizi
Hadoop ekosisteminin büyük veri analizini kolaylaştırmayı amaçlayan önemli iki projesi olan “Hive” ve “Pig” hakkında genel bilgilendirmenin yanı sıra, kullanım yerleri, artıları ve eksilerinden bahsedilecek. Apache Hive, SQL benzeri bir arayüz yardımıyla Hadoop üzerinde sorgulama ve Veri Ambarı (Datawarehouse) uygulamalarını geliştirmeyi sağlayan bir projedir. Apache Pig, Hadoop üzerindeki büyük verileri işlemek için geliştirilmiş Pig Latin olarak isimlendirilen yüksek seviyeli bir dile sahip veri işleme platformudur.
 
Hakan Uygun: Hibernate OMG ile NoSQL Veritabanlarına Erişim
Seminerimizin konusu JPA (Java Persistence API) yöntemleri ile NoSQL veri tabanlarına (MongoDB, Infinispan) bağlanma aracı olan Hibernate OMG (Object/Grid Mapping) kütüphanesi. İlişkisel veritabanları ile çalışan JPA uygulamalarının en az emekle nasıl NoSQL veritabanlarında çalışır hale getirilebileceği anlatılıyor. NoSQL veritabanlarında veri işlemekle ilişkisel veritabanlarında veri işlemek arasındaki farklara değinilirken, nesneye yönelik programlamanın ilişkisel veritabanlarında veri saklamakla uyumsuzluğuna dikkat çekiliyor.
 
Kaan Özdinçer, İşbaran Akçayır: Couchbase NoSQL Veritabanı
Couchbase 2.0’ın temel özelliklerinin anlatılacağı seminerde, Couchbase ile küme (cluster) oluşturma, otomatik failover, ölçeklenme (scaling), gözetleme ve API’si, veri merkezleri arası replikasyon yapımı anlatılıyor. Genel deneyimlerden yararlanılarak artı ve eksilerinden de bahsediliyor.
 
Koray Toksöz: Terracotta EHCache InMemory
EHCache veritabanı yükünün azaltılması ve ölçeklenebilirliğin basite indirgenmesi konularını temel alan, open source, standartlara uyumlu bir cache çözümüdür. Uygulamanın özelliklerinin ve kullanım alanlarının anlatılmasının yanı sıra, bir örnek yapılması da planlanmaktadır.
 
Mehmet Gürevin: İlişkisel veritabanları NoSQL’e karşı/mı?
NoSQL ile geleneksel veritabanları arasında seçim yaparken nelere dikkat etmeliyiz? NoSQL cephesinden ve geleneksel cepheden birer kurban verelim ve iki hikaye ile durumu inceleyelim.
 
Onur Güngör, H. Can Ünen, Orkut Murat Yılmaz: OpenStreetMap Korsanların Açık Haritası
OpenStreetMap adındaki özgür sokak haritası projesi, biz korsanların kendi haritamızı hep beraber yapmamıza olanak tanıyor. Özgür değil beleş olan diğer çevrim-içi haritaların sunmadığı görsel haritanın altyapısı olan veriyi de sunan OpenStreetMap, verinin özgürleştirilmesi yönünde atılan önemli bir adım. Bu seminerde OpenStreetMap’i enine boyuna tartışacağız, diğer çevrim-içi haritalarla karşılaştırıp, nasıl katkıda bulunulabileceğini anlatacağız.
 
Oytun Eren Şengül, Yekta Leblebici: Tizen ile Mobil Yaşam
Linux Foundation’ın mobil alanda hayata geçirdiği yeni projesi Tizen’i genel hatlarıyla açıklanacağı, geliştirici araçlarının ve imkanlarının neler olduğundan bahsedileceği, çok çeşitli kullanım alanlarından ve şimdiye kadar geliştirilen projelerden örnekler verilerek bu yeni platformun tanıtılması planlanmaktadır. Türkiye’de yapılacak çalışmalardan ve Tizen’i geliştiren firmalarla birlikte ne gibi olanakların oluşabileceğinden de bahsedilerek, Tizen oluşumunun Türkiye ayağının tanıtımı ve geliştirilmesi için yapılacaklardan bahsedilecektir. Ayrıca Linux Foundation’ın Tizen’e bağlı diğer yeni projeleri de sunumda bahsedilecektir.
 
Uğur Özyılmazel: İnsanlar için GIT Sürüm Kontrol Sistemi
Sürüm kontrol sistemleri içinde belki de en iyisi olan, Linux çekirdeğinin yaratıcısı Linus Torvalds’ın bizlere armağanı GIT’i kullanmak, projelerinizi yönetmek, hatta web sitenizi kontrol etmek düşündüğünüzden çok daha kolay…
 
Yaşar Safkan: Yazılımcının suçu ne?
Bir adettir, çıkmış gidiyor. “Yazılımcı fazla mesai yapar”, “Yazılımcı gece gündüz çalışır”, “Yazılımcı ağlamaz”, “Yazılımcı ölmez”… Her nedense, bunlar artık “olağanüstü” durumlarda olacak şeyler değil de, artık “normal operasyon” modu haline gelmiş. Yazılımcılık, kalecilik gibi bir iş. Topun en son geldiği yer. Teknik direktör futboldan anlamıyor. Orta saha sahaya hakim değil. Savunma hallaç pamuğu gibi dağılmış. Sonunda gol olunca, teknik direktör, orta saha, savunma, hepsi birden kaleciye yükleniyor “aha gol yedi salak” diye… Kardeşim, kalenin genişliği yedi metre otuz iki santim, kaleci tek başına bunun neresini kapatsın ki?
 
Zafer Çakmak, Gökhan Akgün: Jmeter ile API testleri nasıl yapılır?
Genellikle benchmark amacıyla kullanılan Apache Jmeter’ın REST ve SOAP API’lerini test etmek için nasıl kullanıldığından bahsedeceğiz. Bunun yanında Jmeter’ın sürekli entegrasyon araçlarıyla çalışması ve hataları test ortamındayken yakalamanın avantajlarını anlatacağız.
 
 

Uygulamalı Seminerler

 
Evren Yalçın, Mehmet Dursun İnce: Web Uygulama Sızma Testleri Yapılması
Web uygulamalarında sık karşılaşılan (FI,CSRF,XSS,SQLI,HTML5 vb gibi) zafiyetler hakkında kısa bir anlatım yapılacak ve güvenlik açığı barındıran bir web uygulaması üzerinde kapsamlı bir demo yapılacaktır.
 
Kerem Erciyes: Açık Kaynaklı araçlar ile B2B Veri Entegrasyonu (AS2 ve EDI)
Günümüzde özellikle büyük hacimli ERP’ler arasında veriler AS2 protokolü ile daha çok taşınmakta ve EDI (EVD ya da Electronik Veri Değişim) uygulamaları daha sık gerekli olmaktadır. Hem AS2 protokolünü daha iyi tanımak hem EDI mesaj yapıları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak hem de iki nokta arasında AS2 ile taşınan mesajların veri dönüşümünü uyugulamalı olarak göstermek amaçlı bir uygulamalı sunum gerçekleştirmek istiyorum.
 
Tigin Öztürk, Fahrettin Ömer Atakoğlu, Orkut Murat Yılmaz: MongoDB’yle Drupal’ı Hızlandırmak
Beyaz Saray, MongoDB ile Drupal’ı birleştiren uygulaması We The People’ı bir Drupal dağıtımı olarak Petitions adı altında yayınlamış durumda. Son 2 yıl içinde MongoDB’yle çalışan çok fazla Drupal uygulaması ile karşılaşılıyor. Bu atölyede hızlıca bu
türden bir uygulamayı tamamlamayı anlatacağız.
 
Volkan Yazıcı, Fehmi Can Sağlam, Mehmet Ali Gözaydın: Play 2 Scala API ve MongoDB ile web uygulaması geliştirme
Atölye’ye katılan kullanıcılara ilk önce Scala ve Scala IDE leri kurulumu konusunda yardımcı olunacak. Ardından Play 2 Web çatısı ve Yeni nesil ReactiveMongo sürücüsü kullanılarak verilen bir şablon üzerinden uygulama geliştirililecek.
 
 

Kısa Bildiriler

 
Asım Arslan: Batoo JPA
Türkiye’de geliştirilen açık kaynak kodlu bir JPA (Java Persistence API) implementasyonu olan Batoo JPA, JPA’lar arasında en hızlısı olma iddiasında. JPA 2.0 ile %100 uyumlu olan Batoo, başka bir JPA’nın yerine hemen yerleştirilebiliyor, ciddi hız farkları sağlıyor.
 
Doğan Aydın: MongoDB ile konum tabanlı proje geliştirme
Günümüzün gereksinimlerine uygun yeni veri tabanlarının getirdikleri yenilikler, götürdükleri özellikleri konum tabanlı bir proje geliştirerek anlatmak istiyorum.
 
Fatih Bazman: DocuMule, Proje ve Doküman Yönetim Sistemi
DocuMule, Construction Collaboration System türünde, tamamı 2010 yılından itibaren Türkiye’de geliştirilmiş web tabanlı bir yazılımdır. Açık kaynak kodlu CHIBS ( https://github.com/fatihbazman/cihbs) sistemi üzerine kuruludur. Halen üç farklı ülkede bulunan üç şirkette kullanılmaktadır. Sunumda yazılımın ana hatlarıyla işleyişi ve mimarisi ile geleceği anlatılacaktır.
 
Hasan İslamoğlu: ElasticSearch ile Solr Karşılaştırması
Tam metin (fulltext) arama motoru ürünümüzü seçerken nelere dikkat etmeliyiz? ElasticSearch ve Solr’ın temel farklılıkları nelerdir? Optimizasyona dair genel sorunlar ve çözümler.
 
Hüseyin Ozan Tekin: Geant4 Fizik Simülasyon Yazılımı
Geant4 (Geometry And Tracking) programı Monte Carlo metodu vasıtası ile temel parçacıkların madde içerisinden geçişinin simulasyonuna yönelik çalışmalarını gerçekleştiri. Başlangıçta, Geant4 programı yüksek enerji fiziği deneyleri için tasarlanmıştır, ancak son yıllarda nükleer fizik, hızlandırıcı fiziği, medikal ve uzay bilimi gibi diğer birçok alan da kullanıma sahiptir.
 
İbrahim Can Yüce: S5066 için Wireshark ile “Dissector”
Sunum içerisinde, açık kaynak kodlu Wireshark ağ analizi yazılımını oluşturan alt modüllerden
bahsedilecek, uygulamanın tasarımında kullanılan veri yapıları hakkında bilgi verilecek ve ‘S5066’ veri bağı protokolünün DTS katmanı için Wireshark üzerinde “dissector” gerçekleştirimi anlatılacaktır.
 
Necdet Yücel, Erdem Bayer, Kaan Özdinçer, Oğuz Yarımtepe, Mesutcan Kurt, Engin Manap, Fatih Özavcı, Emre Yüce: Yakından eğitim ile özgür yazılıma usta çırak modeli
Eğitimin gittikçe uzaktan yapılmaya çalışıldığı günümüzde eski bir yaklaşımı; usta çırak ilişkisini, yeniden canlandırmak isteyen bir oluşum olan Yakından Eğitim ( http://yakindanegitim.org/) öğrenci, yeni mezun veya sadece konu ile
ilgili arkadaşların alanında uzman danışmanlar gözetiminde kısa süreli projeler yaparak kendilerini geliştirmelerini ve geliştirdikleri projeleri özgür yazılım dünyasına sunmalarını hedefleyen yeni bir eğitim hareketidir.Sunumumuzda amaç, hedef ve yöntemimizi anlatıp bu dönem için yapmayı hedeflediğimiz projelerimizi tanıtacağız.
 
Samed Beyribey: Linux ile Basit Yük Dengeleme
Yük dengeleme, yoğun sunucu sistemlerinde hem mevcut yükün birden fazla sunucu donanımına dağıtılabilmesi hem de sunucunun biri arızalandığında diğerlerinin servis vermeye devam edebilmesi için uygulanan bir yöntem. Seminerde, Linux ile basit yük dengeleme konusu altında pound, haproxy ve keepalived gibi yazılımlarla basit anlamda hem yük dengeleme hem de failover sistemler nasıl kurulur buna değiniliyor. Ayrıca fırsat olursa sunum sırasında canlı bir örneği de gösterilmesi planlanıyor.
 
Serdar Dalgıç: Django-social-auth ile Sosyal Platform Verilerini NoSQL’de Saklamak
Django, python üzerine yazılmış bir web geliştirme çatısıdır. Django ile yazılmış bir web sitesine facebook, twitter, google, linkedin, github gibi sosyal siteler aracılığıyla giriş yapmak django-social-auth sayesinde olmaktadır. Bu konuşmada kısaca django-social-auth’u niye tercih etmek isteyebileceğiniz, django projenizde nasıl kullanabileceğiniz konusunda bilgi verilecektir. Ayrıca bu sosyal platformlarda kullanıcıların paylaştığı bilgilere ulaşıp, bu bilgileri MongoDB gibi bir NoSQL veritabanında nasıl tutabileceğiniz de anlatılacaktır (tutulacak bilgiler kullanıcıdan izin alınmış, herkese açık bilgilerdir; bilgilerin tutulması yasal sınırlar içerisindedir).
 
Umuthan Uyan: Kettle ile NoSQL ETL İşlemleri
NoSQL sistemlerinden amacına uygun kullanıldıkları zaman yüksek verim alınabiliyor. O nedenle çoğunlukla birden fazla NoSQL veritabanını beraber çalıştırma ya da ilişkisel bir veritabanı ile beraber çalıştırılma yöntemine gidilebiliyor. Bu seminerde, düzenli olarak ETL (Extract, Transform, Load) adı verilen uygulamalar arası veri dönüşüm işlemlerinin Kettle (Pentaho Data Integration) aracı ile NoSQL (Hadoop, MongoDB, Cassandra) veritabanlarında nasıl yapılabildiği anlatılacak.
 
Osman Yüksel: Git Hook’ları ile Kod Kalitesini Korumak ve Muhafız
Kod standartları belirlendikten sonra bu standartları korumak bazen çok zor olabiliyor. Belirlenen standartlara uymayan, sözdizimi (syntax) hatası içeren kodlar depoya ve bazen canlı ortama gidebiliyor. Normalde, kod gözden geçirme (code review) süreçlerinde, bu iş için insan gücü harcanıyor ve “şurası
standartlara uyumamış” diyerek kod geri gönderiliyor ve bu iş çok maliyetli olabiliyor. Git kullanan uygulamalarda, git hook’ları ile, gönderilen kodların standartlara uyup uymadığı kontrol edilebilir ve kurallara uymayan kodlar depoya kabul edilmeyebilir. Sonsuzdöngü’de geliştirdiğimiz, Apache 2 lisanslı Muhafız (https://github.com/sonsuzdongu/muhafiz/) ile bu işleri nasıl otomatize edebileceğinizi, kod kalitenizi nasıl koruyabileceğinizi anlatmaya çalışacağım.
 
 

Kurumsal Başarı Öyküleri

H. Kocakulak (Nokta.com), H. İlter (Gittigidiyor), R. Başoğul & E. Akova (Hürriyet) : NoSQL Başarı Öyküleri
 
Erdem Günay: Turkcell Bumblebee “Rich Media Transcoding System” Uygulaması
Turkcell bünyesinde açık kaynak kodlu kütüphaneler ve uygulamalar kullanarak geliştirilen, açık standartları implemente eden Bumblebee uygulaması, farklı kaynaklardan elde edilen resim, müzik, video gibi çoklu ortam dosyalarının birbirinden çok farklı teknik özelliklere sahip telefon, tablet ve PC’ler tarafından herhangi bir codec, resolution gibi problemler olmadan oynatılabilmesini sağlıyor.
 
 
 
 
Etkin Katılım Çağrısı (Sona Erdi)