Etkin Katılım Çağrısı

5-6 Nisan 2013’te yapılacak Özgür Yazılım ve Linux Günleri’nin bu yılki ana teması “NoSQL Veritabanları” olarak belirlendi.

“NoSQL Veritabanları” ana temasının yanı sıra yer alacak konu başlıkları:

 • Yeni başlayanlar, masa üstü, kurulum, dağıtımlar
 • Sunucu, ağ servisleri, güvenlik
 • Yasal konular, lisanslar, özgür yazılım politikaları
 • Mobil yaşam
 • Başarı öyküleri, kurumsal uygulamalar
 • Türkiye’de geliştirilen projeler
 • Özgür yazılım/Linux ve yaşam

Etkinliğin ana temasıyla ilgili yapılacak oturum önerilerine öncelik verilecektir.

Seminer:

Geniş bir kitleye yararlı olabilecek konunun dinleyicilere tüm yönleriyle anlatıldığı oturumlardan oluşacaktır. Oturum süreleri 45
dakikadır. Önerinin birden fazla oturumu kapsaması mümkündür.

Uygulamalı Seminer:

Belirli bir konunun uygulamalı olarak seminer salonunda dinleyicilere aktarılacağı çalışmalardır. Katılımcılara yanlarında dizüstü
bilgisayarlarını da getirmeleri istenecek ve isterlerse uygulmayı beraber yapabilecekler. Oturum süreleri 45 dakikadır. Önerinin birden
fazla oturumu kapsaması mümkündür.

Kısa Bildiri:

Kısa bildiriler yukarıda belirtilen konu başlıklarında yapılmış araştırma, incelemelerle proje ve kavramların tanıtımına ilişkin
sunulardan oluşacaktır. Sunular 20 dakikayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

Çalışma Toplantısı:

Özgür yazılım teknolojileri konusunda çalışma yapan sivil toplum kuruluşu, proje ve ilgi grupları etkinlik kapsamında çalışma toplantısı
düzenleyebileceklerdir. Oturum süreleri 45 dakikadır. Önerinin birden fazla oturumu kapsaması mümkündür.

Toplantılar beyin fırtınası, panel, tanışma/örgütlenme toplantısı gibi farklı biçim ve amaçlarla yapılabilir. Çalışma toplantılarının
önkayıtlı ya da önkayıtsız olarak ilgili herkese açık olması gereklidir.

Öneri Yöntemi:

Bütün seminer, atölye, toplantı ve kısa bildiri önerilerinin dili Türkçe’dir. Önerileri programa alınan kişiler programda yazılı olan
tarih ve saatte etkinliğe katılmayı taahhüt ederler.

Seminer/bildiri/atölye/toplantının adı, konuşmacı(lar), programda yer alacak birkaç satırlık özeti, süresi ile oturumun ana hatları maddeler
halinde e-posta ile program-kurulu at ozguryazilimgunleri.org.tr adresine gönderilmelidir.

Program kurulu çalışma toplantısı önerilerini topluluğun ilgisi ve yararına göre değerlendirecek ve etkinlik süresinde bir zaman dilimini
öneri yapanlara ayıracaktır. Çalışma toplantıları, etkinlik programında duyurulacaktır.

Seminer, Atölye, Toplantı ve Kısa Bildiri Önerisi İçin Son Gün: 5 Mart 2013 Salı

Program Kurulu

 • Mustafa Akgül
 • Kemal Akkoyun
 • Zafer Çakmak
 • Görkem Çetin
 • Arda Eren
 • Doruk Fişek
 • İzlem Gözükeleş
 • H. Coşkun Gündüz
 • Ali Rıza Keleş
 • Fatih Özavcı
 • Özlem Özgöbek
 • Chris Stephenson
 • Onur Tolga Şehitoğlu